SPU har gått samman med Kingspan. SPU Isolering AB byter namn till Kingspan Insulation AB. Läs mer >
X

Varför välja Kingspan isolering?

SPU isolering är effektiv, säker, ekologisk och kostnadseffektiv

Effektiv

 • Lambdavärde så lågt som 0,022 W/mK ger tunna konstruktioner
 • I konstruktionen sker ingen konvektion eller luftrörelser
 • Med Kingspans konstruktioner får man utmärkt lufttäthet

Säkerhet

 • All Kingspans isolering är PIR, isoleringen förkolnar när den utsätts för brand
 • Brandsäkra lösningar för de flesta konstruktioner
 • Brandklass till och med B-s1, d0
 • SP-godkännande för användning i hus i brandklass Br1
 • Fuktsäkra lösningar för lågenergi- och passivhuskonstruktioner
 • Ingen risk för att fukt sugs upp i isoleringen under byggtiden. Fukt skadar heller inte isoleringen och försämrar inte dess värmeisoleringsförmåga
 • Egenskaperna hålls oförändrade under byggnadens hela livstid

Ekologiska värden

 • Kingspans isoleringar är registrerade i Basta, godkända av SundaHus, Byggvarubedömningen och godkända för användning i Svanen-märkta hus
 • Sparar energi under byggnadens hela livslängd
 • Vid tillverkningen används endast el som framtställts från vindkraft
 • När byggnaden har nått slutet på sin livslängd kan isoleringen återvinnas, eller brännas och återvinnas som energi
 • Produkterna förpackas på Ekopall
 • Kingspan är en lokal aktör på de nordiska marknaderna, och bidrar därigenom till att minimera transporterna

Kostnadseffektiv

 • I ett passivsmåhus på 150 m2 sparar de tunna konstruktionerna upp till 10 m2 bruttoyta. Det betyder också en stor kostnadsbesparing i byggmaterial och arbete. Enligt TKK:s forskningsprogram "Hållbar energi" är ett passivhus som byggs med Kingspan isolering cirka 5 000 euro förmånligare än ett som byggs med traditionella material.
 • Mer boyta vid renovering, vilket har en direkt inverkan på byggnadens värde
 • Isoleringen fungerar både som vindspärr och som ångspärr
 • Mycket litet underhållsbehov under byggnadens livslängd.
 • Enligt forskningsinstitutet BRE har polyuretan de lägsta livscykelkostnaderna av alla isoleringsmaterial i lågenergibyggnader.

 Finländskt kunnande

 • Kingspan Therma isoleringsskivorna tillverkas i Finland. Företaget har stor lokalkännedom om de olika krav som ställs i de nordiska och baltiska länderna.

SPU Försäljning

 

 


Avainlippu-tunnus CE
ISO_9001_col_EN.jpg ISO14001_col_SE.jpg ISO9001_ISO14001_OHSAS18001_col_SE.jpg