Undersökningar och rapporter

Flera hundra passiv- och nollenergihus har redan byggts med Kingspan Therma isolering. Våra isoleringslösningar är bland de effektivaste på marknaden och baserar sig på omfattande undersökningar. Våra produkter har under flera års tid undersökts bland annat vad gäller värmeisoleringsförmågan, brand, åldersbeständigheten, motståndet mot vattenånga, lufttätheten och genomsläppligheten för radon. Vi på Kingspan använder årligen över fyra procent av omsättningen för utveckling av företagets verksamhet och produktforskning. Den samlade faktan om våra produkter gör det lätt för oss att vara stolta över dem. På denna sida finns ett urval av resultat från våra undersökningar.

Motstånd mot vattenånga

På följande bild visas ångmotståndet i vissa byggmaterial:

SPU water vapour resistance

Ångmotståndet hos Kingspan Therma isolering med aluminiumlaminat är mycket bättre jämfört med 0,2 mm plastmembran. När man använder Kingspan Therma isolering behövs inget separat ångspärrskikt.

Lufttäthet

Med Kingspan Therma isolering uppnås den lufttäthet som krävs vid lågenergi- och passivbyggande (N50 under 0,6) med alldeles normala konstruktioner. Isoleringsskivornas skarvar bör tätas med fogskum och / eller tejpas med åldersbeständig och diffusionstät tejp. Över tio centimeter djupa fogar tätas med två eller fler lager fogskum.

Radon

Kingspan Therma isolerings aluminiumlaminerade skivor är gastäta och de släpper inte igenom radongas. Med Kingspan Therma isolering kan bottenbjälklagets radonskydd byggas snabbt och kostnadseffektivt.

M1-klassificering

Kingspan Therma isoleringar uppfyller kraven i klass M1. Detta är en finsk klassificering av byggmaterial och M1 är den högsta klassen (här ingår tex obehandlat trä)

Fuktteknisk säkerhet

Kingspan Therma isolering är helt oorganisk och kan därför inte mögla eller ruttna. Alla våra isoleringar är diffusionstäta och har en väldigt låg vattenabsorption. Likaså har Kingspan Therma lösningar för passivhus undersökts ett flertal gånger av både VTT och TTY. 

Brandteknisk säkerhet

Genom åren har vi testat och fått godkänt en mängd olika konstruktioner. Kingspan Therma isoleringar har VTT:s certifikat för användning på fasader i höghus i brandklass P1 upp till 16 våningar (Finland), SP105 Fire för ett flertal konstruktioner, EI60 och REI60 godkänning för utfackningsväggar (Sintef Byggforsk), BROOF(t2) med ett flertal taktäckningsleverantörer, och mycket mera. 

 

Rapporter och utredningar (i urval)

Takkonstruktioner

BETECKNING DOKUMENT DATUM
Planeringsanvisningar Planeringsanvisningar för låglutande tak 14.11..2012
VTT-S-04253-14 Corrugated steel roof SPU classification report 29.09.2014
SINTEF-10301163-C Brandavskiljande tak REI45 11.12.2013

BROOF(t2), testade taktäckningsmaterial

TILLVERKARE PRODUKT
Alkorplan Renolit Alkorplan 35076
Katepal K-PS 170/5000 + K-MS 170/4000 Svets
Katepal Topp Tornado
Katepal Topp Tornado + K-MS170/4000 Svets
Protan Protan SE 1,2
Protan Protan SE 1,2 + glasfiberduk DH120TL
Sika Sarnafil TS77-15ER
Sika Sikaplan 12VGWT
Sika Sikaplan 15VGWT
Sika Sarnafil TS77-20ER

Väggkonstruktioner

BETECKNING DOKUMENT DATUM
SP-PX21802-1 SP 105 Fire - ventilerad fasad 18.04.2012
SP-4P05373-4 SP 105 Fire - putsad fasad (Con-Wall) 14.01.2015
SINTEF-103011.59 Brandklassificeringsrapport, EI60, väggkonstruktion med träreglar 16.04.2013
SINTEF-103011.63A Brandklassificeringsrapport, REI60, bärande väggkonstruktion - brand inifrån 03.12.2013
SINTEF-103011.63B Brandklassificeringsrapport, REI60, bärande väggkonstruktion - brand utifrån 11.12.2013
COWI-A036047/182282 Brandtekniskt utlåtande SPU omkring dörr- och fönsteröppning i betongsandwich 12.07.2013
SP-PX27287 Jämförande test SPU omkring dörr- och fönsteröppning i betongsandwich 19.11.2012

 

Andra utredningar, tester och rapporter

SP-PX12238-4 Emissionsmätning av isocyanater 25.08.2011
AR23-2014-248295 Arbetshälsoinstitutet - Airborne isocyanate concentrations in plate sawing 11.02.2014
VTT-S-3285-13 SPU FR - reaction to fire (B-s1,d0)  
VTT-R-05666-11 Brandsäkerhet, putsad fasad, Monoroc EE (FIN) 18.08.2011
VTT-S-07325-10 Fuktsäkerhet i yttervägg av betongsandwich (FIN) 03.09.2010

 

Mer information

Om du behöver mer information om någon av de undersökningar som nämns på sidan, vänligen kontakta vårt produktutvecklingsteam:

Produktion och produktutveckling (SV)

Raija Pajunen
Kvalitetskoordinator
raija.pajunen@kingspan.com
 
Tfn. +358 20 778 6718
 
Kari Tervola
Production Director
kari.tervola@kingspan.com
 
Tfn. +358 20 778 6712
 
Pasi Käkelä
R&D- Manager
pasi.kakela@kingspan.com
 
Tfn. +358 20 778 6753
 
Kenneth Finnäs
Country Manager
kenneth.finnas@kingspan.com
 
Tfn. +46 (0)3 13 50 51
Mobil +46 (0)761 42 50 50