SPU har gått samman med Kingspan. SPU Isolering AB byter namn till Kingspan Insulation AB. Läs mer >
X

U-värdetabeller

Rekommenderade u-värden för nybyggnad och renovering

På denna sida kan kolla och du ladda ned U-värden som rekommenderas för nybyggnad och renovering samt SPU-isoleringsskivornas tjocklekar. Konstruktionsspecifika U-värden finns även i detaljbibliotekets konstruktionsbilder.

Tak Isoleringsmaterial U-värde W/m² K 
k/k 900
Referensvärde 0,15 W/m² K
Nybyggnad SPU Vind 160 + SPU Gips skiva 40 0,14 W/ K
  SPU Vind 160 + SPU AL 30 + panel 0,13 W/ K
  SPU Takskiva 170 0,14 W/ K
  SPU AL 100 + 100 (isolering mellan) 0,13 W/ K
  SPU AL 160 + SPU AL 100 (isolering mellan) 0,10 W/ K
  SPU Vind 160 + SPU AL 80 0,10 W/ K
Renovering SPU Vind 120 + SPU Gips skiva 40 0,17 W/ K
  SPU Vind 90 + SPU Gips skiva   40 0,21 W/ K
  SPU Vind 70 + SPU Gips skiva 40 0,25 W/ K
  SPU Vind 120 + SPU AL 30 + panel 0,16 W/ K
  SPU Vind 90 + SPU AL 30 + panel 0,20 W/ K
  SPU Vind 70 + SPU AL 30 + panel 0,23 W/ K
  SPU Vind 160 (isolering mellan) 0,17 W/ K
  SPU Vind 120 (isolering mellan) 0,22 W/ K
  SPU Vind 90 (isolering mellan) 0,29 W/ K
  SPU Vind 70 (isolering mellan) 0,36 W/ K
Fasad Isoleringsmaterial U-värde W/ K 
k/k 600
Nybyggnad SPU Vind 90 + SPU Gips skiva 40 0,22 W/ K
  SPU Vind 90 + SPU AL 30 + panel 0,20 W/ K
  SPU väggskiva 100 + luftspalt + panel 0,22 W/ K
  SPU väggskiva 100 + luftspalt + panel 0,22 W/ K
Renovering SPU Vind 70 + SPU AL 40 0,25 W/ K
  SPU Vind 70 + SPU AL 30 + panel 0,23 W/ K
  SPU Vind 100 + gippskiva 0,25 W/ K
  SPU Vind 100 + panel 0,25 W/ K
  Ytterväggari 1½-plans villa + SPU Gips skiva 40 0,34 W/ K
Trossbotten Isoleringsmaterial U-värde W/ K 
  SPU P 150 mellan bärande konstruktioner 0,18 W/ K
  SPU AL 150 mellan bärande konstruktioner 0,16 W/ K*