U-värdetabeller

På denna sida kan du kolla U-värden som rekommenderas för nybyggnad och renovering samt Kingspan Therma -isoleringsskivornas tjocklekar. Konstruktionsspecifika U-värden finns även i detaljbibliotekets konstruktionsbilder.

Tak Isoleringsmaterial U-värde W/m² K 
k/k 900
Referensvärde 0,15 W/m² K
Nybyggnad Therma TP10 Vind 160 + Therma TW56 Gips skiva 40 0,14 W/ K
  Therma TP10 Vind 160 + Therma TP10/TF70/TW50/TW55 30 + panel 0,13 W/ K
  SPU Takskiva 170 0,14 W/ K
  Therma TP10/TF70/TW50/TW55 100 + 100 (isolering mellan) 0,13 W/ K
  Therma TP10/TF70/TW50/TW55 160 + 100 (isolering mellan) 0,10 W/ K
  Therma TP10 Vind 160 + Therma TP10/TF70/TW50/TW55 80 0,10 W/ K
Renovering Therma TP10 Vind 120 + Therma TW56 Gips skiva 40 0,17 W/ K
  Therma TP10 Vind 90 + Therma TW56 Gips skiva  40 0,21 W/ K
  Therma TP10 Vind 70 + Therma TW56 Gips skiva 40 0,25 W/ K
  Therma TP10 Vind 120 + Therma TP10/TF70/TW50/TW55 30 + panel 0,16 W/ K
  Therma TP10 Vind 90 + Therma TP10/TF70/TW50/TW55 30+ panel 0,20 W/ K
  Therma TP10 Vind 70 + Therma TP10/TF70/TW50/TW55 30 + panel 0,23 W/ K
  Therma TP10 Vind 160 (isolering mellan) 0,17 W/ K
  Therma TP10 Vind 120 (isolering mellan) 0,22 W/ K
  Therma TP10 Vind 90 (isolering mellan) 0,29 W/ K
  Therma TP10 Vind 70 (isolering mellan) 0,36 W/ K
Fasad Isoleringsmaterial U-värde W/ K 
k/k 600
Nybyggnad Therma TP10 Vind 90 + Therma TW56 Gips skiva 40 0,22 W/ K
  Therma TP10 Vind 90 + Therma TP10/TF70/TW50/TW55 30 + panel 0,20 W/ K
  SPU väggskiva 100 + luftspalt + panel 0,22 W/ K
  SPU väggskiva 100 + luftspalt + panel 0,22 W/ K
Renovering Therma TP10 Vind 70 + Therma TP10/TF70/TW50/TW55 40 0,25 W/ K
  Therma TP10 Vind 70 + Therma TP10/TF70/TW50/TW55 30 + panel 0,23 W/ K
  Therma TP10 Vind 100 + gippskiva 0,25 W/ K
  Therma TP10 Vind 100 + panel 0,25 W/ K
  Ytterväggari 1½-plans villa + Therma TW56 Gips skiva 40 0,34 W/ K
Trossbotten Isoleringsmaterial U-värde W/ K 
  Therma TW58 150 mellan bärande konstruktioner 0,18 W/ K
  Therma TP10/TF70/TW50/TW55 150 mellan bärande konstruktioner 0,16 W/ K*