Kingspan Therma isoleringsmaterialens tekniska egenskaper

I tabellen på denna sida listas Kingspan Therma isoleringsmaterialens tekniska egenskaper.

Kingspan Therma  isoleringsmaterial, PIR
Produkterna är CE-märkta

Egenskaper

Produkter

Cellstruktur

Över 90 % slutna celler

 

Värmekonduktivitet
EN ISO 10456, EN 13165
konstruktionsvärde λU
= angivet värde λD (i normala förhållanden)

 

0,023 W/mK, diffusionstät beläggning

SPU AL
SPU P
SPU Vind
SPU Sauna-Satu
SPU R
SPU Småhusprodukter

0,022 W/mK, diffusionstät beläggning

SPU SP

Produkter utan diffusionstät beläggning

0,025 W/mK, tjocklek > 120 mm
0,026 W/mK, tjocklek 80–120 mm
0,027 W/mK, tjocklek < 80 mm

SPU FR
SPU B
SPU H

0,034 W/mK (beräknat värde för kombinationen gips-PU)

SPU Gips 40 (PU = PUR)

0,031 W/mK (beräknat värde för kombinationen gips-PU)

SPU Gips 70 (PU = PUR)

Densitet

32–38 kg/m3, enligt produkt

 

Vattenabsorption EN 12087

≤ 1,5 til. -%

 

Genomsläpplighet för vattenånga
- isolering utan ytbeläggning

0,1–1,2 * 10-12 kg/msPa

 

Tryckhållfasthet EN 826

≥ 100 kPa

 

Draghållfasthet EN 1607

   

Värmeutvidgningskoefficient

5–8 * 10-5 / ºC

 

Reaktion vid brand
EN 13501-1,
EN 13823,
EN ISO 11925-2

B-s1, d0

SPU FR
SPU Gips (belagd med gipsskiva)

E

Diffusionstät aluminiumlaminat SPU AL
Obelagd skiva SPU H

F

Speciallaminat för betongindustrin SPU P
Diffusionstät beläggning utan aluminium SPU R
Diffusionstät beläggning utan aluminium SPU RF
Bitumenlaminat SPU B

Värmetålighet (normalprodukter)

-40 ... +100 ºC, kortvarigt +250 ºC

 

- antändningstemperatur

Över +400 °C, vid flamma ca +300 ºC

 

Genomsläpplighet för radon

≈0 %

Diffusionstät beläggning SPU AL, SPU P, SPU R

 

CE

Prestandaspecifikation (DoP)