Planeringsanvisningar för passivsmåhus

Planeringsanvisningar för passivsmåhus

På denna sida hittar du planeringsanvisningen för ett passivsmåhus med trästomme samt bilder. Mer information om byggande av passivsmåhus finns i avsnittet Lösningar.

Rekommenderade konstruktionsdelar för lågenergi-, passiv- och nollenergihus

Konstruktionsdel Jämförelsevärde
Byggbestämmelsesamling D3 2012
Lågenergi Passivenergi Nollenergi
Ytterväggar, U-värde 0,17 0,14 0,09 0,08
Övre bjälklag, U-värde 0,09 0,09 0,07 0,06
Bottenbjälklag, platta på mark, U-värde 0,16 0,15 0,10 0,07
Fönster, U-värde 1,0 0,8 0,8 0,8
Dörrar, U-värde 1,0 0,4 0,4 0,4
Lufttäthet, läckagevärde ca 50 2 0,6 0,4 0,4
Nyttograden i värmeåtervinningen
minst
45 % 70 % 75 % 80%

Med SPU isolering blir lågenergi- och passivkonstruktionerna fukttekniskt säkra.