Planeringsanvisningar för säkerställande av mobiltäckning inomhus

Kingspan Insulation Oy och institutionen för teleteknik vid Tammerfors tekniska universitet (TTY) har undersökt faktorer som påverkar mobilnätets täckning och lösningsmodeller.

Vi har tagit fram planeringsanvisningen Lösning för säker mobiltäckning för byggnader med trä, tegel- och stålstomme. Anvisningen innehåller även de allmänna planeringsprinciperna och allmänna råd om hur man kan förbättra mobiltäckningen inomhus. Vi rekommenderar att Lösningen för säker mobiltäckning används i alla byggnader med Kingspan isolering.

Utmaningarna för mobiltäckningen i byggnader med betongstomme behandlas kort på informationskortet Mobiltäckning i höghus.