Planeringsanvisningar

På denna sida hittar du omfattande anvisningar om konstruktionsplaneringen i olika objekt.

För isolering av låglutande tak har vi tagit fram ett Takplaneringspaket där de grundläggande principerna för Kingspans lösningar för låglutande takkonstruktioner presenteras utförligt. Vi har även sammanställt en planeringsanvisning och flera konstruktionsdetaljer som kan användas som stöd för planeringen av takkonstruktionen.

Vi har i samarbete med Tammerfors tekniska universitet (TTY) undersökt mobiltäckningen inomhus. Som resultat uppstod planeringsanvisningen Lösning för säker mobiltäckning som du hittar på sidan.