SPU har gått samman med Kingspan. SPU Isolering AB byter namn till Kingspan Insulation AB. Läs mer >
X

Kingspan-lösningarna lämpar sig för alla slags ytterväggskonstruktioner

ulkoseinat_cropped.jpg

Kingspan isolering lämpar sig utmärkt som värmeisolering i ytterväggskonstruktionen i små- och radhus med alla stommaterial; trä, betong, tegel, block, lättbetong, timmer och stål. När man använder Kingspan isolering behövs inga separata vind- eller ångspärrskikt. Med Kingspan isolering uppnås utmärkta värmeisoleringsvärden med anmärkningsvärt tunna isoleringsskikt. Man uppnår enkelt rätt täthet i konstruktionen, vilket är en ytterst viktig egenskap med tanke på värmeförlust.

I hus med trä- eller stålstomme kan isoleringen monteras antingen mellan eller på in/ut-sidan av stommen. Kingspan isolering kan även användas istället för diffusionsspärren, Diffusionslösningen.

Med Kingspan isolering får man en värmeekonomiskt effektiv, lufttät och fukttekniskt pålitlig ytterväggskonstruktion. Tack vare Kingspan isoleringarnas goda värmeisoleringsegenskaper kan ytterväggskonstruktionen byggas avsevärt tunnare än med många andra isoleringsmaterial. Detta möjliggör även tunnare stomkonstruktioner.

Isoleringsskivorna är enkla och effektiva att montera och risken för att utföra arbetet fel är liten. Skivorna bearbetas till rätt storlek enligt monteringsanvisningen och fästs med polyuretanskum på stomkonstruktionerna. Skivskarvarna bör tätas med polyuretanskum och/eller tejpas med åldersbeständig och diffusionstät tejp.

En effektiv och enkel ytterväggslösning vid renovering

ulkoseinat2_cropped.jpg

Kingspan isolering kan med fördel användas för isolering av ytterväggarna i alla slags renoveringsobjekt. I Kingspans produktsortiment finns konstruktionslösningar för all värmeisolering från tilläggsisolering till passivenergikonstruktioner.

Det enklaste sättet att isolera en gammal yttervägg är att montera en tunn Kingspan isolering som tilläggsisolering och ångspärr på väggstommens insida. Vid mer omfattande renoveringar kan hela isoleringsskiktet i ytterväggen bytas ut, varvid även en gammal byggnad kan omvandlas till ett lågenergihus eller till och med ett passivhus enligt gällande byggbestämmelser.

Med Kingspan isolering får man en värmeekonomiskt effektiv, lufttät och fukttekniskt pålitlig ytterväggskonstruktion. Kingspan isoleringens goda värmeisoleringsförmåga gör det möjligt att renovera energieffektivt även när utrymmet är begränsat.

Isoleringsskivorna är enkla och effektiva att montera och risken för att utföra arbetet fel är liten. Skivorna bearbetas till rätt storlek enligt monteringsanvisningen och fästs med fogskum på stomkonstruktionen. Skivskarvarna bör tätas med polyuretanskum och/eller tejpas med åldersbeständig och diffusionstät tejp.

I Kingspans detaljbibliotek kan du ladda ned konstruktionslösningar för ytterväggar.

Tekniska frågor och support