SPU:s tekniska rådgivning är endast avsedd som hjälp vid planeringen av ett byggprojekt. Konstruktioner och lösningar som lämpar sig för objektet ska alltid planeras av en professionell konstruktör. Byggherren ska i första hand följa konstruktörens planer och anvisningar samt iaktta gällande byggbestämmelser och säkerhetsföreskrifter.