SPU har gått samman med Kingspan. SPU Isolering AB byter namn till Kingspan Insulation AB. Läs mer >
X
SPU:s tekniska rådgivning är endast avsedd som hjälp vid planeringen av ett byggprojekt. Konstruktioner och lösningar som lämpar sig för objektet ska alltid planeras av en professionell konstruktör. Byggherren ska i första hand följa konstruktörens planer och anvisningar samt iaktta gällande byggbestämmelser och säkerhetsföreskrifter.