SPU har gått samman med Kingspan. SPU Isolering AB byter namn till Kingspan Insulation AB. Läs mer >
X

Tak och övre bjälklag i småhus och radhus

ylapohjat_cropped.jpg

Kingspan isolering lämpar sig utmärkt som isolering i takkonstruktioner med trä-, betong- eller lättbetongstomme. När man använder Kingspan isolering behövs inga separata vind- eller ångspärrskikt. En bjälklagskonstruktion kan isoleras med Kingspan isolering på flera olika sätt beroende på bjälklagets konstruktioner och takformen. I en takkonstruktion med trästomme kan isoleringen monteras antingen mellan eller ovanpå stommen. Kingspan isolering används ofta även som ångspärrskikt i övre bjälklag med trästomme.

Kingspan isolering är en trygg och kostnadseffektiv isoleringslösning också i betongtak, hålbjälklag, tak med TT-plattor och korrugerad plåt, vilka ofta är låglutande tak.

Med Kingspan isolering uppnås utmärkta värmeisoleringsvärden med anmärkningsvärt tunna isoleringsskikt. Man uppnår enkelt rätt täthet i konstruktionen. Eftersom Kingspan-isoleringsskivorna är jämna och håller formen väl, kan ventilationsspalten mellan råsponten och Kingspan isoleringen minimeras.

Kingspan isoleringen är enkel och effektiv att montera och risken för att utföra arbetet fel är liten. Beroende på konstruktionen bearbetas skivorna till rätt storlek enligt monteringsanvisningen och fästs med polyuretanskum på det övre bjälklagets konstruktioner. Skivskarvarna bör tätas med polyuretanskum och/eller tejpas med åldersbeständig och diffusionstät tejp.

I Kingspans detaljbibliotek kan du ladda ned konstruktionslösningar för tak och övre bjälklag.