Kingspan lösningar för källare

kellarit_cropped.png

Bild: Randy Pertiet (CC-BY 2.0)

Kingspan Therma isoleringen är en säker lösning för värmeisolering av källare. Kingspan isoleringen monteras direkt på källarväggen. Therma isoleringen är samtidigt ett ångspärrskikt, vilket gör att en separat ångspärr inte behövs. Therma isoleringens goda värmeisoleringsförmåga och materialets karakteristiskt låga genomsläpplighet av vattenånga möjliggör en värmeekonomiskt effektiv och fukttekniskt ändamålsenlig invändig tilläggsisolering av källarutrymmen.

Mycket att tänka på när man renoverar källaren

När man planerar att renovera källaren är det ytterst viktigt att kontrollera skicket på byggnadens utvändiga vattenisolering, dränering och tjälskydd och hur de är konstruerade. Om inte alla dessa delområden är ändamålsenligt konstruerade bör källaren inte tilläggsisoleras invändigt med någon metod. Förutsättningen för tilläggsisolering är att vägglinjen är skyddad mot fukt utifrån och att marken inte fryser.

Vid invändig isolering av källarväggen är det viktigt att säkerställa att konstruktionens ångspärr är tillräckligt tät så att inomhusluften inte kondenserar som fukt på den kalla stenytan. Att konstruktionen är tät är speciellt viktigt på den del av vägglinjen som ligger ovanför markytan och därmed är avsevärt kallare än den övriga vägglinjen. Vid utvändig isolering är just denna del av väggen oftast den besvärligaste detaljen i konstruktionen.

Med Therma isoleringar bygger du enkelt en tät konstruktion. Vid invändig isolering av källaren räcker det med en 30–60 mm tjock isoleringsskiva beroende på vad utrymmet ska användas till, hur effektivt man vill isolera och hur stor del av vägglinjen som ligger under markytan.

Som isoleringsskiva i källaren kan man med fördel använda till exempel Kingspan Therma TP10 (fd SPU AL) eller Therma TR26 (fd SPU SP). Lika bra alternativ är också Therma TP10 40 mm och Kingspan Therma TW56 Gips, som har en färdig ytbeläggning på insidan.

Fuktkontroll

Vid montering av Kingspan-isoleringsskivor på källarväggens insida ska man även beakta fukten under konstruktionen och konstruktionens rörelse mot rummet. Marken är alltid fuktig och på grund av den höga relativa fuktigheten rör sig fukten alltid in i byggnaden. Dessutom kan den kapillära fukten krypa upp på vägglinjens nedre del och därför bör vägglinjen kunna torka mot de torra utrymmena.

När vägglinjen isoleras med Kingspan isolering lämnas väggen bar på cirka 150 mm:s höjd från golvet så att väggens nedre del kan torka. Isoleringen ska alltså inte fästas ända ner till golvet. På den oisolerade remsan kan man till exempel sätta oglaserat kakel som släpper igenom vattenånga och därmed låter väggen torka.

För mycket svåra förhållanden

För mycket svåra förhållanden har Kingspan tillsammans med Tammerfors tekniska universitet utvecklat ett konstruktionssystem där nedre delen på en vägg med Kingspan isolering torkas med hjälp av separata kanaler. I kanalerna leds torr luft och luftströmmen som åstadkoms antingen med självdrag eller maskinellt torkar vägglinjens nedre del. Undersökningen som gjorts och konstruktionen som utvecklats presenteras i en handbok (på finska).

En källarvägg med Kingspan Therma isolering kan bekläs som vanligt antingen med panel eller skivor.

I Kingspans detaljbibliotek kan du ladda ned konstruktionslösningar för källare.