Lösningar för bottenbjälklag i småhus

alapohjat_cropped.jpg

Kingspan isolering lämpar sig även mycket väl för isolering av bottenbjälklag. Oftast är det fråga om ett bottenbjälklag med platta på mark eller med krypgrund. Vi har enkla och effektiva konstruktionslösningar för bägge alternativen.

Kingspan isoleringarna är en utmärkt och trygg isoleringslösning i bottenbjälklag med trästomme eller hålbjälklag. I hus med trästomme kan isoleringen i bottenbjälklaget monteras antingen mellan eller ovanpå golvreglarna. Kingspan isoleringarna lämpar sig väl även för isolering av bottenbjälklag med betongplatta på mark eller med krypgrund. Kingspan isoleringarnas goda tryckhållfasthet säkerställer att konstruktionen fungerar i småhus.

När man använder Kingspan isolering behövs inga separata vind- eller ångspärrskikt. Med Kingspan isolering uppnås utmärkta värmeisoleringsvärden med anmärkningsvärt tunna isoleringsskikt. Med Kingspan isolering uppnår man enkelt rätt täthet i konstruktionen.

Effektiv isolering av bottenbjälklag med platta på mark eller med krypgrund

alapohjat2_cropped.jpg

Vid isolering av bottenbjälklag med platta på mark innebär Kingspan isoleringarnas hållfasthet mot långvarig belastning och goda värmeisoleringsförmåga att konstruktionslagret inte behöver vara tjockt för att uppnå önskad isoleringsförmåga och bärighet. Den diffusionstäta ytbeläggningen som används i Kingspan isoleringar släpper inte igenom radon och genom att använda dubbla skikt Kingspan isolering fås en effektiv radonspärr.

Med Kingspan isoleringar isolerar man effektivt även bottenbjälklag med krypgrund. En konstruktion med Kingspan isolering kan byggas på flera olika sätt beroende på konstruktionens karaktär och de uppsatta målen. Det enklaste sättet att isolera ett bottenbjälklag med krypgrund är att montera Kingspan isoleringen mellan de bärande konstruktionerna. Kingspan-isoleringsskivorna fästs med fogskum på konstruktionen, vilket gör att man med ett isoleringsskikt åstadkommer det ångspärrskikt och den lufttäthet som krävs av konstruktionen. Isoleringsskiktets tjocklek kan fritt väljas i det omfattande urvalet av olika stora Kingspan Standardskivor enligt önskat isoleringskrav.

I Kingspans detaljbibliotek kan du ladda ned konstruktionslösningar för bottenbjälklag.