Kingspan Sauna-Satu är nummer ett i våtrum

saunat_cropped.jpg

Kingspan Sauna-Satu är Finlands mest kända värmeisolering, med vilken man enkelt isolerar bastun och får en fukttekniskt bra och tunn konstruktion. Där golvet möter väggen kan tätskiktet appliceras direkt på Kingspan Sauna-Satu, vilket underlättar arbetet och ger betydliga kostnadsbesparingar.

  • Effektiv värmeisolering och högt ångmotstånd: En 30 mm tjock Kingspan Sauna-Satu säkerställer en snabb uppvärmning av bastun.
  • Fler kvadratmeter i bastun: Monterad på valfri vägg ger Kingspan Sauna-Satu nästan 10 cm tilläggsutrymme i bastun.
  • Fukttekniskt säkra konstruktioner: Kingspan Sauna-Satu släpper inte in fukt i konstruktionerna och förhindrar på så sätt skador på dem
  • Enkel och snabb montering: Plattsättningen av sockeln i bastun kan göras direkt på Kingspan Sauna-Satu isoleringsskivan utan dyrbara och tidsödande tilläggskonstruktioner.
  • Sauna-Satu är finsk, precis som bastun!

Kingspan Sauna-Satu kan användas i alla byggnader oavsett stomsystem och byggnadens ålder. Kingspan Sauna-Satu monteras direkt på stenvägg eller trästomme. När sponterna tätats med fogskum och aluminiumtejp kan man vara säker på att man fått en effektiv bastukonstruktion som är välbeprövad och tekniskt ändamålsenlig även under krävande förhållanden.

Enkel, snabb och ändamålsenlig

saunova_nainen1_cropped.jpg

Kingspan Sauna-Satu är enkel att montera rätt och den kan användas i alla byggnader oavsett stomsystem och byggnadens ålder. Kingspan Sauna-Satu-isoleringsskivan är en beprövad produkt. Undersökningar har gjorts såväl på skivans ångtäthet, värmeisoleringsförmåga, långtidstålighet mot värme, bastuns uppvärmningstid som på isoleringens renhet. Kingspan Sauna-Satu och Therma isoleringar uppfyller kraven i den renaste utsläppsklassen M1.

Vi ger Kingspan Sauna-Satu -isoleringsskivan en garanti på tio år.

I Kingspans detaljbibliotek kan du ladda ned konstruktionslösningar för våtrum och bastur.

 

Kingspan Sauna-Satu kan beställas hos bland annat någon av nedanstående samarbetspartners:

 

Saunasweden säljer till återförsäljare

 

Bastubutiken säljer till  konsument

 

 

 

Montering av Sauna-Satu