Industri- och affärslokaler samt offentligt byggande

Industri-och affärslokaler, offentligt byggande

Med Kingspan isolering isolerar du både tak och övre bjälklag, ytterväggar och bottenbjälklag med en tunn och enkel helhetslösning. Kingspan isoleringar är också ett brandsäkert och ekologiskt alternativ. För Kingspans isoleringslösningar finns omfattande anvisningar och planeringsverktyg. På sidan För konstruktören hittar du information även om konstruktionsplanering av låglutande tak. Kingspan Therma isoleringar är godkända även för användning i byggnader i brandklass Br1.

Med Kingspans isoleringslösningar uppdaterar du fasaden på en gammal byggnad till dagens energieffektivitetskrav. Läs mer om fasadrenoveringar >