Fasadrenoveringar

julkisivusaneeraus_cropped.jpg

Med SPU isolering kan energieffektiviteten hos ett äldre höghus, en skola eller någon annan byggnad höjas till en helt ny nivå i samband med en fasadrenovering.

Genom att byta ut det tidigare isoleringsmaterialet till SPU isolering med samma tjocklek förbättras värmeisoleringen i byggnaden till det dubbla eller till och med det tredubbla. Isoleringsskiktet blir luft- och ångtätt och konstruktionen fukttekniskt säker.

Tack vare den tunna SPU isoleringen behöver inte sockeln breddas eller takfotskonstruktionerna ändras. Genom att öka isoleringstjockleken är det lätt att uppfylla de krav som lågenergi- och passivkonstruktioner ställer på U-värdet.

SPU isoleringar är typgodkända även för användning i byggnader i brandklass Br1.

Tilläggsmaterial