Lösningar för flerbostadshus och kontorsbyggnader

Flerbostadshus

Med Kingspan isoleringar isolerar du både tak och övre bjälklag, ytterväggar och bottenbjälklag med en tunn och enkel helhetslösning. Kingspan isoleringar är också ett brandsäkert och ekologiskt alternativ. För Kingspan-lösningarna finns omfattande anvisningar och planeringsverktyg. Kingspan isoleringar är certifierade att användas i byggnader i brandklass Br1. Mer information om brandsäkerheten i höghus finns på sidan För konstruktören.

För våtrum i bostadshöghus och kontorsbyggnader rekommenderar vi Finlands mest kända bastuisolering, SPU Sauna-Satu. Med SPU Sauna-Satu värmeisolerar du bastun enkelt med en säker och tunn konstruktion. Där golvet möter väggen kan tätskiktet appliceras direkt på isoleringsskivan, vilket underlättar arbetet och ger betydliga kostnadsbesparingar.

Mer information: